sâmbătă, 11 aprilie 2009

Sarbatoarea floriilor


Duminica Floriilor este primul praznic împărătesc, cu data schimbătoare, din cursul anului bisericesc. Celebrată de toţi creştinii ortodoxi, ziua de Florii aminteşte de intrarea lui Hristos în Ierusalim, cu cinci zile înaintea Patimilor Sale.


Rugăciune ce se cuvine a se rosti în Duminica Floriilor

O, Doamne Iisuse Hristoase, Împăratul noului Israel, vezi starea noastră în care ne găsim. Iată-ne loviţi din toate părţile de-o mulţime de rele. Suntem orbi, luminează-ne, suntem nestatornici şi slabi, întăreşte-ne! Ajută-ne să nu Te mai întristăm prin păcatele noastre! Fereşte-ne ca nu cumva astăzi să strigăm: "Osana", iar mâine să zicem, ca vrăjmasii Tăi:
"Să se răstignească!". Fereşte-ne, Stăpâne, ţine-ne mintea întreagă, că Tu eşti Dumnezeul nostru, Împăratul şi Părintele nostru şi pe Tine Te vrem şi Te iubim şi Ţie voim a-Ţi sluji acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.


LA MULTI ANI TUTUROR CELOR CU NUME DE FLOARE!
LA MULTI ANI TUTUROR CELOR CU SUFLET DE FLOARE!

Niciun comentariu: